6 777 odsłon

Portugalski narkoeksperyment

Reakcja rządu Portugalii na problem narkotyków należy do najbardziej niestandardowych w historii.

Portugalia, tradycyjnie katolicki kraj o konserwatywnej obyczajowości, mający za sobą kilka dekad faszyzujących rządów i silnego wpływu Kościoła na politykę i życie społeczne, wprowadziła narkotykowy eksperyment, na jaki nie odważyło się do tej pory żadne inne państwo.

Narkotyki pojawiły się w Portugalii jako problem stosunkowo późno. Pod dyktatorskimi rządami Salazara i jego następców był to kraj zamknięty. Ruch hippisowski, kontrkultura lat 60., wraz z którą konsumpcja narkotyków stała się częścią stylu życia nowej generacji, przeszły obok.

Dopiero w drugiej połowie lat 70., już po rewolucji goździków i zakończeniu wojny kolonialnej w Afryce, na ulicach większych miast pojawiła się marihuana. To Portugalczycy z kolonii, głównie żołnierze, wprowadzili coś w rodzaju mody na trawkę. Swoje zrobiły też koniec dyktatury i otwarcie kraju na świat. Problem narkotykowy w Portugalii zaczyna się trochę później, pod koniec lat 80., gdy czarny rynek podbija heroina szmuglowana z Pakistanu via Mozambik; potem także z Holandii.

Choć konsumpcja narkotyków w Portugalii nadal należała (tak jest zresztą i teraz) do najniższych w Europie, niepokój wzbudziło duże spożycie heroiny. Zaczęto mówić o epidemii: 1 proc. ludności, czyli 100 tys. Portugalczyków, sięgał po ten narkotyk. Mnożyły się drobne kradzieże – heroiniści potrzebowali pieniędzy na zaspokojenie głodu.

W latach 90. społeczeństwo zaczęło postrzegać narkotyki jako problem społeczny numer jeden – wspomina prof. Casimiro Balsa, socjolog, który przeprowadzał pierwsze badania nad konsumpcją narkotyków w Portugalii.

Przez dekady byliśmy krajem zamkniętym, bez dostępu do informacji, a przez to gorzej niż inni przygotowanym na niebezpieczeństwa, jakie niesie konsumpcja narkotyków – tłumaczy Jo o Goul o, dyrektor Instytutu Narkotyków i Uzależnień, agendy ministerstwa zdrowia, która zajmuje się polityką narkotykową.

Rząd próbował jakoś temu zaradzić: jeszcze pod koniec lat 80. otwarto pierwsze centrum leczenia w Lizbonie, powstawały prywatne lecznice. Ale konsumpcja nadal rosła, alarmujące były dane o liczbie użytkowników heroiny wśród populacji zarażonej wirusem HIV. Równocześnie obawy przed uznaniem za kryminalistę powstrzymywały konsumentów przed zgłaszaniem się na leczenie. Pomysły wymiany strzykawek i igieł, które zrodziły się już wtedy, były sprzeczne z prawem. Konsument narkotyków był przecież w świetle prawa przestępcą; wymiana była pomocą w popełnianiu przestępstwa.

Po koniec lat 90. zaniepokojenie społeczne było tak duże, że narkotyki stały się kwestią polityczną, przedmiotem debat w prasie i między politykami. Reakcja rządu Portugalii na ten problem należy do najbardziej niestandardowych w historii.

Leczyć, nie karać

Rząd zlecił grupie ekspertów – lekarzy, prawników, socjologów, psychologów – przedstawienie diagnozy i pomysłów, jak zaradzić narkotykowej epidemii. Eksperci uznali, że społeczeństwo „wolne od narkotyków” jest iluzją. Zażywanie narkotyków jest szkodliwe, ale nie jest absolutnym złem. Ludzie sięgają po narkotyki z różnych przyczyn: przez osobiste problemy, społeczne uwarunkowania, dla zabawy i przyjemności, ze wszystkich powodów naraz. Represje karne wobec konsumentów nie mają racjonalnego uzasadnienia, są nieskuteczne i utrudniają uzależnionym wyjście z nałogu. Zamiast karać, lepiej otworzyć drzwi do wyjścia z uzależnienia. Z tego myślenia zrodziła się zasada naczelna: konsument to człowiek chory lub na drodze do choroby, nie kryminalista.

Stosunek prawa w poszczególnych państwach Europy do tzw. substancji psychoaktywnych z grupy kannabinoli

Symbolicznym wyrazem nowej filozofii było przeniesienie Instytutu ds. Narkotyków i Uzależnień z resortu sprawiedliwości do resortu zdrowia. Rząd – bez kalkulowania, czy to się mu politycznie opłaca (opinia ta powtarza się w wielu rozmowach) – przyjął wszystkie postulaty komisji i zamienił je w plan działania. W 2000 r. przeprowadził przez parlament ustawę dekryminalizującą posiadanie i konsumpcję wszystkich narkotyków. Handel nimi wciąż pozostaje nielegalny. Ilością „niehandlową” jest wedle ustawy dawka na dziesięć dni dla jednej osoby. Posiadanie i konsumpcja narkotyków nadal pozostają nielegalne, nie stanowią jednak przestępstwa, lecz wykroczenie. Stosowane sankcje – np. grzywna, praca społeczna – mają charakter administracyjny, nie karny.

W trakcie debaty nad ustawą w prasie, parlamencie, policji pojawiło się niemało głosów sprzeciwu, głównie ze strony prawicy i konserwatywnych sektorów społeczeństwa. Prof. Analia Torres, socjolożka, wspomina, że obawiano się dramatycznego wzrostu konsumpcji oraz tego, że Portugalię zaleje narkoturystyka.

Dlaczego rząd mimo wszystko zdecydował się na nową politykę? – Do dziś pozostaje to zagadką – odpowiada Nuno Portugal, socjolog. –Wyglądało to tak, jakby politycy nie liczyli się z tym, że mogą przegrać wybory.

Fernanda Feij o z Instytutu Narkotyków i Uzależnień jest innego zdania: – Społeczeństwo upatrywało w narkotykach problem i bardzo chciało, żeby coś z tym zrobić. Jedną z dobrych reakcji na lata dyktatury jest wrażliwość Portugalczyków na los pokrzywdzonych, słabszych. Dlatego ludziom nie było tak trudno zobaczyć w chłopaku z sąsiedztwa, którego znali od dziecka i który teraz wstrzykiwał sobie heroinę, kogoś chorego, nie przestępcę.

Porównanie spożycia narkotyków w latach 2001 i 2006 u młodzieży w wieku szkolnym

Wykres porównujący kraje Europy pod względem spożycia substancji psychoaktywnych z grupy kannabinoli, na grupie wiekowej 15-64 lat, w ciągu całego życia

Ostatni wykres to porównanie krajów Europy pod względem spożycia kokainy, na grupie wiekowej 15-64 lat, w ciągu całego życia

Zapobiegać, zniechęcać, pomagać

Polityka narkotykowa państwa opiera się na kilku filarach: prewencji, komisji ds. „zniechęcania”, redukcji szkód, leczeniu i pomocy chorym w ich powrocie do społeczeństwa.

Prewencja to edukacja w szkołach i uczelniach o skutkach zażywania narkotyków. Pomaga też policja: samochody bez policyjnego oznakowania, za to z napisami „Bezpieczna szkoła„, krążą wokół szkół „podwyższonego ryzyka” i odstraszają w ten sposób dilerów. Grupy pracowników socjalnych pojawiają się przed dyskotekami i w miejscach innych masowych imprez młodzieżowych, gdzie sporo się pali, wciąga i łyka i rozmawiają z młodzieżą.

To skuteczniejsze niż antynarkotykowe kampanie w TV – opowiada Paula Marques odpowiedzialna za tę część polityki narkotykowej. – Badania zrobione w USA pokazały, że wbrew intencjom zachęcają one młodych do tego, żeby spróbować ten pierwszy raz.

Drugą linią interwencji państwa jest komisja ds. „zniechęcania”, przed którą trafia się po zatrzymaniu przez policję za palenie haszyszu, heroiny czy wciąganie kokainy. Procedura wygląda tak: policja spisuje dane zatrzymanego, konfiskuje narkotyki i puszcza go do domu. W ciągu 72 godzin zatrzymany musi stawić się przed komisją. Pracownik komisji, zwykle psycholog, robi wywiad: czy konsument uczy się, pracuje; jaką ma sytuację rodzinną, czy jest „początkujący”, „zaawansowany”, czy może już uzależniony. Potem wyznacza termin „rozprawy”.

Wszystko tam robi takie wrażenie, żeby nie wystraszyć konsumenta. Siedziba komisji wygląda jak biuro, nie sąd. Rozprawa ma charakter pogawędki. Zwykły stół zamiast ambonki, z której przemawia sędzia. Członek komisji w wyciągniętym swetrze zadaje pytania o okoliczności zajścia. Informuje o szkodliwości narkotyków, sugeruje terapię, mówi o możliwościach leczenia, a także ostrzega, że – choć teraz nie będzie żadnej sankcji – następnym razem może wymierzyć niewielką grzywnę. Przy kolejnych wpadkach można dostać za karę pracą społeczną.

Zatrzymanym nie opłaca się unikać komisji, bo wtedy sprawa trafia do sądu – wyjaśnia Nuno Portugal, socjolog, członek komisji. – Stawia się wtedy zarzut nieposłuszeństwa i taki wyrok zostaje w dokumentach, zamykając drogę do zatrudnienia w w sektorze publicznym.

Drastycznie spadł odsetek konsumentów narkotyków wśród zarażonych wirusem HIV

Redukcja szkód, która oprócz leczenia klinicznego i psychoterapii jest centralnym nerwem polityki narkotykowej, wymaga codziennego zaangażowania na ulicach. Zajmują się nią głównie organizacje pozarządowe finansowane z budżetu. Codziennie w miasto wyruszają ekipy uliczne z workami zawierającymi jednorazowe apteczki: są w nich strzykawki, igły, gazy, woda utleniona, prezerwatywa. Żeby dostać nową apteczkę, użytkownicy muszą przynieść zużyte strzykawki i igły – i karnie to robią. Zawsze odbywają się przy tym pogawędki o możliwościach leczenia, ekipa uliczna oferuje pomoc w umówieniu się na wizytę u lekarza (pracują tam psychologowie i pracownicy socjalni).

Program wymiany przynosi znakomite efekty – mówi Henrique Barros zajmujący się w ministerstwie walką z AIDS. – Drastycznie spadł odsetek konsumentów narkotyków wśród zarażonych wirusem HIV. Dziesięć lat temu stanowili 60 proc., dziś – tylko 15 proc. Podobnie spadła liczba zakażeń żółtaczkami typu B i C.

Heroinistów namawia się do przejścia na konsumpcję mniej szkodliwego metadonu. W każdym większym mieście są punkty, w których można dostać go bezpłatnie. Oczywiście to tylko etap pośredni – celem jest doprowadzenie do wyzwolenia z nałogu.

Liczba zgłaszających się na leczenie wzrasta co roku o kilka tysięcy, co jest skutkiem nie tyle wzrostu narkomanii, ile skutecznego docierania do uzależnionych i namówienia ich do podjęcia terapii. W zeszłym roku leczenie przechodziła rekordowa liczba 40 tys. osób.

Ostatnim etapem jest resocjalizacja: pomoc w powrocie do życia bez nałogu. Rząd współpracuje z firmami – zwykle w branżach handlu i usług – które zatrudniają wychodzącego z nałogu, a rząd płaci mu pensję przez dziewięć miesięcy (z możliwością przedłużenia kontraktu do dwóch lat). Największym kłopotem jest zapewnienie mieszkań. Wychodzący z nałogu często muszą sami od zera urządzać sobie życie. Rząd ma pulę tanich mieszkań w blokach, gdzie płacą niskie stawki za wynajem, ale nie mogą w nich mieszkać dłużej niż rok.

Koniec kontrowersji

Po dziesięciu latach eksperymentu temat narkotyków przestał być w Portugalii kontrowersyjny. Nawet najbardziej zażarci niegdyś przeciwnicy dekryminalizacji z partii prawicowych i z policji nie wracają do niego.

Portugalia nie stała się w najmniejszym nawet stopniu mekką narkoturystów. – Konsumpcja narkotyków w Portugalii wzrosła, ale nieznacznie i jest to trend obecny w całej Europie – mówi Brendan Hughes z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień. – W krajach, w których konsumpcję narkotyków się kryminalizuje, spożycie wzrosło tak samo, albo i bardziej.

Jo o Goul o cieszy się, że zmniejszyła się konsumpcja w najbardziej narażonej grupie wiekowej – między 15 a 19 rokiem życia. Badania wykazały, że ma ona największy wpływ na to, czy i później człowiek będzie ich używać.

Nie mogę z pełną odpowiedzialnością twierdzić, że to dowód na skuteczność naszej polityki – mówi Goul o. – Jest to jednak obiecująca koincydencja.

Marsz pro-legalizacyjny, który odbył się w marcu 2008 roku na ulicach Lizbony

Inspektor policji Jo o Figueira z jednostki walczącej z przemytnikami narkotyków mówi, że zamiast uganiać się za konsumentami i tracić czas na robienie im zdjęć i pobieranie odcisków palców, policja skupia się na walce z narkohandlem. Portugalia jest jedną z bram wjazdowych narkotyków z Ameryki Łacińskiej i Afryki do Europy.

Socjolożka prof. Torres patrzy na zmiany w polityce narkotykowej w szerszym kontekście: z konserwatywnego i autarkicznego kraju Portugalia stała się niemal awangardą zmian w duchu postępu. Legalne są zapłodnienia in vitro, takoż małżeństwa jednopłciowe, a urodzenie dziecka lub aborcja zależą od decyzji kobiety.

Czy do pomyślenia jest legalizacja narkotyków? Raczej nieprędko. To wymagałoby zmian konwencji międzynarodowych, które nakładają obowiązek prohibicji. – Legalizacja byłaby sygnałem, że narkotyki to nic złego, a tak przecież nie jest – uważa Goul o.

via: Gazeta WyborczaDodaj szybki komentarz


  Jeżeli masz już konto Zaloguj się

Komentarzy: 61

 1. avatar
  토토사이트 추천
 2. avatar

  As a Newbie, I am always browsing online for articles that can benefit me. Thank you

 3. avatar

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 4. avatar
  우리카지노 계열

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

  https://www.wcx77.com/

 5. avatar

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in actual fact bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If doable, as you grow to be experience, would you mind updating your blog with more details? It is highly useful for me. Massive thumb up for this blog put up!

 6. avatar
  토토 사이트

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw great layout.

  https://totocenter77.com/

 7. avatar

  I believe you have noted some very interesting details , thankyou for the post.

 8. avatar

  you’re in reality a excellent webmaster. The site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a excellent process in this topic!

 9. avatar
  토토사이트 추천

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

  https://totohonjin.com/

 10. avatar

  certainly like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I will definitely come again again.

 11. avatar

  Great write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 12. avatar

  whoah this weblog is great i really like studying your articles. Stay up the great paintings! You recognize, a lot of persons are searching round for this info, you could help them greatly.

 13. avatar
  затворы sung do

  Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

  http://www.sungdo.ru/

 14. avatar

  Howdy very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am satisfied to seek out a lot of useful info right here within the submit, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 15. avatar

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 16. avatar
  Bearking magallon

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Superb Blog!

  https://voblerone.com/product/bearking-rudra-130sp/

 17. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 18. avatar

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

 19. avatar

  Hello! I’ve been following your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

 20. avatar
  야마토카지노

  Howdy would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

  https://ygx77.com/

 21. avatar

  As soon as I detected this site I went on reddit to share some of the love with them.

 22. avatar

  you are really a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a excellent activity on this matter!

 23. avatar
  blancolån

  Thanks for the article. My spouse and i have continually noticed that many people are desperate to lose weight simply because they wish to look slim and attractive. Even so, they do not constantly realize that there are many benefits for you to losing weight in addition. Doctors insist that fat people are afflicted by a variety of conditions that can be directly attributed to their excess weight. Fortunately that people who sadly are overweight plus suffering from different diseases can reduce the severity of their illnesses simply by losing weight. It’s possible to see a continuous but identifiable improvement in health as soon as even a minor amount of weight-loss is reached.

  https://www.di.se/pressreleaser/2019/4/17/puffer-ab-nytt-koncept-utmanar-lanemarknaden-dittlan-se/

 24. avatar
  W88

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial very helpful

  https://w88linkvaow88.com/w88-mobile-m-w88-2/

 25. avatar

  Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 26. avatar

  There are some fascinating points in time in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 27. avatar

  Thanks for the publish. My partner and i have often observed that a majority of people are eager to lose weight since they wish to look slim and attractive. Having said that, they do not continually realize that there are additional benefits to losing weight also. Doctors insist that overweight people have problems with a variety of ailments that can be perfectely attributed to their own excess weight. The great news is that people who sadly are overweight as well as suffering from different diseases are able to reduce the severity of their particular illnesses through losing weight. It is easy to see a progressive but noted improvement with health as soon as even a minor amount of weight-loss is attained.

 28. avatar
  online poker

  Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Appreciate it!

  https://www.sendspace.com/file/r6b8dm

 29. avatar

  I intended to put you that very little observation to finally say thank you once again just for the lovely tips you have provided in this article. This has been simply generous with you to provide freely all that a few individuals would’ve sold for an ebook in making some money for themselves, primarily considering the fact that you might well have tried it if you considered necessary. These points also served as the easy way to comprehend some people have a similar interest the same as my personal own to see more in terms of this condition. I know there are lots of more pleasurable periods in the future for those who see your blog post.

 30. avatar

  Merely wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is very wonderful : D.

 31. avatar
  situs poker online

  Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I’d like to peer extra posts like this .

  http://passport.pipaw.com/m/user/login?url=https://pokerdam.net/

 32. avatar

  I as well as my guys were found to be digesting the great tactics found on the website and so quickly I had an awful suspicion I had not thanked you for those techniques. Those young boys had been as a consequence very interested to see all of them and have in reality been making the most of them. Appreciate your actually being considerably kind and then for figuring out these kinds of perfect information millions of individuals are really desperate to be informed on. My very own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 33. avatar

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks!

 34. avatar
  poker online

  very nice post, i definitely love this web site, keep on it

  https://squareblogs.net/terkildsen62blaabjerg/website-pokerqq-terbesar-di-indonesia

 35. avatar

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 36. avatar

  Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 37. avatar
  situs poker online

  It’s best to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I will advocate this site!

  http://usachannel.info/amankowww/url.php?url=https://pokerdam.net/

 38. avatar
  ML Luxury Drive

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/ML_Luxury_Drive/7206754

 39. avatar

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely helpful info specifically the ultimate part :) I handle such info much. I was seeking this certain info for a long time. Thanks and best of luck.

 40. avatar
  online poker

  Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

  http://slangsnowboard.com/zorachlej6/post-buku-koran-poker-205660.html

 41. avatar

  What i don’t understood is actually how you’re not really much more neatly-appreciated than you might be right now. You are very intelligent. You understand therefore significantly relating to this matter, produced me in my view imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women are not interested until it is one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!

 42. avatar
  Underground Elephant

  I’ve recently started a website, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. „The man who fights for his fellow-man is a better man than the one who fights for himself.” by Clarence Darrow.

  https://www.sandiego.gov/insidesd/san-diego-startup-success-underground-elephant

 43. avatar

  It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve read this publish and if I could I wish to counsel you some attention-grabbing things or advice. Perhaps you can write next articles regarding this article. I desire to read more issues about it!

 44. avatar

  I truly enjoy studying on this website , it contains superb posts . „A man of genius has been seldom ruined but by himself.” by Samuel Johnson.

 45. avatar
  야마토릴게임

  Also I believe that mesothelioma is a scarce form of melanoma that is usually found in these previously subjected to asbestos. Cancerous cellular material form inside mesothelium, which is a shielding lining which covers most of the body’s organs. These cells usually form within the lining in the lungs, abdomen, or the sac that encircles the heart. Thanks for sharing your ideas.

  https://ygx77.com/

 46. avatar

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 47. avatar

  An attention-grabbing discussion is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this topic, it may not be a taboo topic however generally individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 48. avatar
  beast IPTV

  I do agree with all the concepts you have presented on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for newbies. May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

  http://thebeast.tv

 49. avatar

  As I website possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 50. avatar

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial very beneficial

 51. avatar

  I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 52. avatar
  Kammerjäger

  I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?

  http://www.ihrekammerjaeger.de/dortmund

 53. avatar

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 54. avatar
  marcel van hooijdonk
 55. avatar

  I got what you mean , thankyou for posting .Woh I am delighted to find this website through google. „Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.” by Roger Starr.

 56. avatar
  먹튀폴리스 하비

  I like this post, enjoyed this one thanks for putting up.

  https://www.mtpolice.com/

 57. avatar
  crystalclutch.com
 58. avatar
  먹튀폴리스 먹튀

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  https://www.mtpolice88.com/

 59. avatar

  I found your weblog site on google and verify a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying extra from you afterward!…

 60. avatar
  릴게임
 61. avatar

  I simply want to tell you that I am just very new to weblog and honestly enjoyed your website. More than likely I’m want to bookmark your site . You amazingly have impressive articles. Appreciate it for revealing your website.

Polecamy: Bangla Wall